I Hemnes kommune har vi tilbud i følgende barnehager:
Barnehager
Bjerka barnehage, Bjerka 0-5 år
Bleikvassli barnehage, Bleikvassli 0-5 år
Finneidfjord barnehage, Finneidfjord 0-5 år
Hemnes barnehage, Hemnesberget 0-5 år
Korgen fysakbarnehage, Korgen 0-5 år
Tømmerheia naturbarnehage, Korgen 0-5 år
Frikultbarnehagen, Hemnesberget 0-5 år (privat barnehage)
De som har fast eller midlertidig plass inneværende barnehage år,
skal ikke søke på nytt!
Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut i begynnelsen av desember.
Alle barn mellom 1 og 5 år som søker til hovedopptak, skal få et tilbud om barnehageplass. Foreldre/foresatte som søker utenom hovedopptakene, kan ikke påregne seg et tilbud, men bli satt på venteliste til neste hovedopptak
Søknad leveres elektronisk på vår hjemmeside (http://www.hemnes.kommune.no - skjema/søknader)
Søknadsfrist!
7.november 2011