Hemnes kommune har følgende barnehagetilbud:
 • Bleikvassli barnehage
 • Bjerka barnehage
 • Finneidfjord barnehage avd. Skolevegen og avd. Sjøveien
 • Frikultbarnehagen avd. Hemnes (privat)
 • Hemnes barnehage
 • Tømmerheia naturbarnehage
 • Korgen fysakbarnehage
 
Skriftlig melding om plass blir sendt ut i midten av april.
Søknadsfrist 1.4.2011
 
Hemnes kommune har sfo-tilbud ved:
 • Bleikvassli skole
 • Korgen sentralskole
 • Bjerka skole
 • Finneidfjord skole
 • Hemnes sentralskole
 
Skriftlig melding om plass blir sendt ut i midten av mai.
Søknadsfrist 1.5.2011
 
Sommer SFO tilbud:
Behovet blir kartlagt på bakgrunn av innkomne søknader.
Skriftlig melding sendes ut i begynnelsen av mai.
NB! Søknad om sommer SFO søkes også elektronisk via kommunes hjemmeside.
Søknadsfrist 18.4.2011
 
Alle søkere oppfordres til å søke elektronisk under "barnehage/skole" eller "selvbetjening" her på hjemmesiden