Hemnes kommune har følgende barnehagetilbud:

 • Sørfjellet gård og frilufts barnehage
 • Bjerka barnehage
 • Finneidfjord barnehage
 • Frikultbarnehagen avd. Hemnes (privat)
 • Hemnes barnehage
 • Tømmerheia natur barnehage
 • Korgen fysak barnehage

Skriftlig melding om plass blir sendt ut i midten av april.
Søknadsfrist 1.4.2014

SØK OM BARNEHAGEPLASS HER -

Hemnes kommune har sfo-tilbud ved:

 • Bleikvassli skole
 • Korgen sentralskole
 • Bjerka skole
 • Finneidfjord skole     
 • Hemnes sentralskole 

Skriftlig melding om plass blir sendt ut i midten av mai.
Søknadsfrist 1.5.2014

SØK OM SFO PLASS HER -

 

Sommer SFO tilbud:
Behovet blir kartlagt på bakgrunn av innkomne søknader.Skriftlig melding sendes ut i begynnelsen av mai.

NB! Søknad om sommer SFO søkes også elektronisk via kommunes hjemmeside.

Søknadsfrist 18.4.2014