Oppsummering Debatt Ungdomsarrangement 10.04.15

Hemnes kommune har vedtatt at barn og unge skal være et satsningsområde fremover. I forbindelse med utarbeiding av en plan for barn og unge, skal ungdommen skal gis anledning til å påvirke planleggingsarbeidet. 

Arrangementet startet derfor med en temadel med orientering og introduksjon til tema fra ordfører Kjell Joar Pettersen Øverleir og bygdeutvikler Marit Valla. Etterpå ble det gjennomført en arbeidsdel der ungdommen kunne komme med innspill om forhold som påvirker deres oppvekstmiljø i Hemnes. Rundt 50 ungdommer deltok på debattdelen. Ungdommene var delt inn i 8 grupper.

Ungdommene svarte følgende:

Spørsmål 1: Hva er en god oppvekst 
•    Mobbefritt miljø - 7
•    Trygghet/ sikkerhet – 5 
•    Tilbud om aktiviteter - 4
•    Ha god helse – 3
•    Ha venner – 3 
•    Godt miljø - 2
•    God veiledning - 2
•    Å ha det bra 
•    Å ha det bra hjemme 
•    Få dekt alle behov
•    Flotte forhold, familie 
•    Kjærlighet
•    Få kino på Hemnes 

Spørsmål 2: Hvordan vil jeg ha det 
•    Bra – 4
•    Bedre gymgarderober og dusjer i Korgen – 3
•    Mer gym på skolen -2 
•    Flere fotobokser – 2 
•    Sånn som jeg har det nå – 2 
•    Gode treningstilbud – 2
•    Ingen fordommer mot de andre plassene i kommunen 
•    Ikke bli mobbet 
•    Bedre dusjer i Hemnes kommune 
•    Få lov til å gå på skolen i Bleikvasslia 
•    Bra miljø 
•    Øvingslokale for ungdom - muligheter for å spille musikk 
•    Dansetilbud og kickboksing på kulturskolen
•    Bedre opplegg på klubben(mer å gjøre)
•    Pingpongbord på fritidsklubbene
•    Temakvelder på klubben 
•    Overnatting på skolen 
•    Mer utdannete lærere
•    Bedre veier 
•    Lov til å kjøre scooter 
•    Mer penger 
•    Bedre veg til Svalenget 
•    Basseng på Finni 
•    Jeg vil ha det trygt 
•    Bedre foreldre (steforeldre)
•    Sommerjobb 
•    Fartsdempere
•    Tuftepark i Svartebukta 
•    Finere skole 
•    Bedre busser og buss-seter
•    Bedre bussjåfører i Korgen 
•    Flere butikker
•    Shoppingsenter 
•    Mc Donalds 
•    For mange regler på skolen 
•    Basseng i Bleikvasslia 
•    3G og 4G
•    Bedre basseng med sklie

Spørsmål 3: Hva kan jeg gjøre for å få det bedre: 
•    Vet ikke – 2 
•    Være mer sosial 
•    Være snill mot de andre 
•    Si ifra når noe er galt 
•    Få ordet 
•    Rolig, ta egne valg 

Alle svarene betraktes som ungdommenes innspill til eget oppvekstmiljø, og resultatene blir drøftet i det videre arbeidet med utarbeiding av kommunedelplan for barn og unge. 

Heidi Lien & Synnøve Ødegård