Etter vurdering av ulike alternative utbygginger har kommunestyret besluttet å gå for en utbygging av 11 tomter til en utbyggingskostnad på ca 4 millioner.

Bjerkalia 1

I uke 37/2009 blir det igangsatt arbeide på det nye boligfeltet i Bjerkalia 2, sør for det eksisterende boligfeltet. Johansen Maskin A/S har fått anbudet som omfatter veier, gatelys, strømkabler og tele. I tiden fremover må det påregnes en del sprengningsarbeider i området, men vi håper at det skal bli minst mulig belastninger for naboer i området. Det må også i tiden fremover påregnes noe anleggstrafikk i forbindelse med anleggsarbeidet.

Boligfeltet inneholder 13 tomter. Endelig sluttdato er ikke satt, men anlegget skal være ferdig før jul i år.

De som er interessert i tomter her bes ta kontakt med planavdelingen v/ Bård Fagerbakk tlf 75 19 71 21 eller på e-post: baard.fagerbakk@hemnes.kommune.no

Bjerkalia 2