Som den del av eldrereformen Leve hele livet (LHL), har Frisklivssentralen i Hemnes tilbud til eldre hjemmeboende som ønsker å delta i bassenggruppe(r). Deltakelse er gratis og for deg i aldersgruppen 65+.

Bassengtilbudet avholdes annen hver uke i Korgen og på Hemnesberget.

  • Oppstart i Korgen tirsdag 26.oktober kl.14.15 (oddetallsuker)
    (23. novemner blir det ikke bassenggruppe)
  • NB! Oppstart på Hemnes blir kunngjort her så snart tidspunkt er avklart.

Bassenggruppen følger skoleruten og Frisklivssentralen holder deltakere oppdatert på denne.

Har du lyst til å delta? Eller kjenner du noen som kunne ha lyst å delta? Kontakt Frisklivssentralen om du har spørsmål eller ønsker å melde deg på.

Frisklivssentralen i Hemnes har telefonnummer 46 93 16 88