Oppstart - detaljregulering av Tømmerbakkmoern næringsområde, Korgen

Kommunen har startet detaljregulering av Tømmerbakkmoen næringsområde i Korgfjellveien, Korgen. Hensikten med planen er å vise utformingen av næringsområdet slik det er vist i kommuneplanens arealdel. Det vil bli vurdert å anlegge to atkomster fra Korgfjellveien.

Oppstart - detaljregulering av ny idrettsplass på Rønningan, Hemnesberget

Kommunen har startet detaljregulering av Rønningan på Hemnesberget. Hensikten med planen er å regulere nytt idrettsanlegg for Hemnes Idrettslag. Planen vil omfatte atkomst til allaktivitetshuset og parkeringsplass for både idrettsanlegget og Hemnes kirke.


Frist for innspill for begge planene er 25. februar.

For begge planene kan henvendelse rettes til Trond Møllersen (7519 7133) eller Ingrid Orstad Teigen (7519 7131.