Det er etablert 2 plasser på Hemnesberget omsorgssenter og 2 plasser ved Korgen omsorgssenter. Disse plassene er på dobbeltrom.


Samtidig ble det nedlagt en langtidsplass på hvert av sentrene.


Korttidsplasser gir en bedre fleksibilitet i tjenesten og gjør kommunen bedre istand til å innfri de nye krav i helselovgivningen.


Endringer i kommunenes ansvar for utskrivningsklare pasienter og medfinansiering av sykehusopphold har vært den viktigste årsak til behov for disse endringer.