Rådmannen har på delegert myndighet lagt ut til høring og offentlig ettersyn forslag om at reguleringsplanen for E6 Finneidfjord S-N oppheves. Saka ble startet i TMU-sak 7/15 den 21. januar. Planen omfatter E6 gjennom Finneidfjord med sideareal som del av Jernbanevegen, Nordmarkvegen og del av havneområdet. Det er avklart at Vegvesenet ikke har bruk for planen. For arealforvaltningen i Hemnes kommune framstår planen som uhensiktsmessig. Kommuneplanens arealdel (delplan Finneidfjord) er mer hensiktsmessig for arealforvaltningen.

 

1G Brev m_alle vedlegg.pdf