Viktigst:

  • Begrens antall nærkontakter.
  • Hold avstand.
  • Ha lav terskel for å bestille time hvis du har symptomer. Ikke vent med å bestille time.

Sykehjem:

Besøkskontrollen i sykehjem holdes uendret. Ny vurdering tas 10.februar. Hva det innebærer kan du lese om her

Organisert aktivitet:

Kommunens lokaler for innendørs aktivitet stenges. Det tas en ny vurdering på dette onsdag 10. februar

Basseng:

Folkebadet holdes fortsatt stengt i uke 6. Det tas da en ny vurdering på dette onsdag 10. februar

Arrangementer:

For arrangementer gjelder covid-19 forskriften og nasjonale anbefalinger.

Lokale tiltak for å redusere risiko for import av muterte virusvarianter:

  • Det er viktig at befolkningen unngår å reise til de østlandskommunene som er rammet av smitteutbruddet.
  • Personer som de siste ti dagene har vært i Nordre Follo, Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler anbefaler vi å teste seg selv om de ikke har symptomer. Test anbefales på dag én og dag syv. De samme personene oppfordres til å jobbe hjemmefra og unngå nærkontakt med personer utenfor egen husstand til de har fått svar på test tatt på dag syv.
  • For personer som utvikler symptomer etter å ha vært på reise i disse kommunene, oppfordres også husstandsmedlemmer til å være hjemme fra jobb og skole inntil negativt prøvesvar foreligger hos den som har vært på reise.

Tiltakene gjelder inntil smittesituasjonen med mutert virus i østlandsområdet er avklart.

Covid-19 forskriften beskriver regler for karantene, isolasjon, testplikt, innreiseregler, krav til virksomheter og arrangører. Brudd på forskriften kan medføre straffeansvar.

I tillegg til forskriften finnes det nasjonale tiltak, som i de fleste tilfellene er utformet som anbefalinger. Disse anbefalingene kan du lese om på Helsenorge.no.