Oppdatert : Skoganveien er nå åpnet for trafikk gjennom kulvert under E6