I tråd med sentrale myndigheters råd og bestemmelser via Pressekonferanse 3. januar, vil følgende smitteverntiltak gjelde for Hemnes kommune:

 • Rådhuset: Stenges fysisk - opprettholder telefontjeneste. Publikum henstilles til å kontakte saksbehandlere via telefon eller e-post. Postkasse ved siden av hovedinngangen kan brukes.
 • Digitale møter
 • Hjemmekontor for de som har mulighet for dette
 • Offentlige tilbud:

Videreføres: Forbud mot fritidsaktiviteter i kommunale bygg

Skoler:

Ungdomstrinnet ved skolene i Hemnes, Korgen og Bleikvassli vil være på Rødt nivå fra og med 4.januar

​Skolene vil i tråd med sine beredskapsplaner for rødt nivå iverksette rutiner og smittevernstiltak tilpasset dette nivået.

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God håndhygiene og forsterket renhold
 3. Økt grad av kontaktreduserende tiltak - hold avstand og mindre samarbeid mellom kohorter
 • Videreføres: Barneskolene, 1-7. trinn samt SFO tilbudet vil som tidligere ha Gult nivå
 • Videreføres: Barnehager beholder Gult nivå som tidligere

Sykehjem:

Covid-19 – Adgangskontrollen på sykehjem innskjerpes – RØDT LYS!

I tråd med sentrale myndigheters råd, iverksettes strengere adgangskontroll på skoler og sykehjem.  Bakgrunnen er faren for nye smitteutbrudd i regionen som kan ødelegge vaksinasjonsprogrammet som kommunene nå er i gang med. Redusert sosial omgang, holde avstand og å unngå besøk er viktige tiltak for alle, også for de mest sårbare som bor i sykehjem.

Tiltakene gjelder i første rekke f.o.m. 05.01.2021 t.o.m. 18.01.2021

Det er viktig å huske at disse inngripende tiltakene iverksettes for å beskytte de aller svakeste!

I sykehjem er hovedregelen ved rødt nivå besøkstopp. Unntak fra besøkstopp ved alvorlig sykdom og ved behov for aktivitet hos urolige beboere. Individuelle vurderinger gjøres av tilsynslege og avdelingsleder ut fra beboers behov. Når avdelingsleder har gjort unntak fra hovedregelen skal samme innsjekk og utsjekkingsrutiner som ved gult lys følges (intervju, protokollføring m.v.).

Sykehjem og omsorgsboliger på omsorgssentrene - risikoreduserende tiltak for besøkende:

 • Ytterdørene er stengt og besøkende skal ikke oppholde seg på fellesarealer.
 • Besøkende som ikke er frisk skal holde seg hjemme.
 • Sjekkliste gjennomgås per telefon.
 • Besøkende skal bruke munnbind.
 • Fortsatt legge til rette for digitale besøk.

 

Tannpleiere/frisører/fotterapeuter

 • skal ikke inn i avdelingen så lenge det er rødt lys

Fysioterapeut

 • Kommunal fysioterapeut skal kun jobbe på omsorgssentrene

Oppfølging

 • Retningslinjene gjennomgås regelmessig og revideres ved endret smittesituasjon.
 • Retningslinjene videreformidles til pasienter/brukere og pårørende på avdelingsnivå, og publiseres på Hemnes kommunes hjemmeside.
 • Ansvarlig for å avtale besøk i hver enkelt avdeling skal sørge for å videreformidle synspunkter/ønsker fra pasienter/brukere og pårørende på ordningen slik at arbeidsgruppen kan vurdere eventuelle endringer/justeringer underveis

 

DET ER SÆRLIG VIKTIG Å VÆRE NØYE MED Å HOLDE AVSTAND, HA GOD HÅND- OG HOSTEHYGIENE!