kommunevåpen-mono-sideskiller.png
PRESSEMELDING

Oppdatering på situasjonen ved Bleikvassli gruver

Det har vært foretatt målinger gjennom hele helgen.  Grunnen er fortsatt ustabil.  Det vil si at det registreres bevegelser i det avsperrede området.  Målingene vil fortsette utover uken.

Evakuerte kan fortsatt ikke flytte hjem
Konsekvensen av dette er at de evakuerte fortsatt ikke kan flytte hjem.  De vil bli fulgt opp jevnlig av kommunen, slik at de får fortløpende informasjon om utviklingen – inkludert tilbud om alternative bosted. I løpet av dagen vil det også bli avklart hvilke eksterne ressurser som vil bli tatt inn for å få vurdert situasjonen videre.

Respekter sperringene!
Hemnes kommune vil på det sterkeste oppfordre folk til å respektere de sperringene som er satt opp av politiet. Området er fortsatt ustabilt, og det kan medføre fare for liv og helse ved å trosse dette forbudet.  Overtredelse av dette forbudet vil kunne medføre konsekvenser. Jf. bestemmelser i straffeloven.

Hemnes Kommune,

v/Rådmannen


kommunevåpen-mono-sideskiller.png