Setningene i grunnen har medført brudd på den kommunale vannledningen som forsyner området. Vannledningen er avstengt og det blir lagt midlertidig vannforsyning til de berørte beboerne i løpet av fredagen. Selve lekkasjen kan ikke repareres før sikkerheten i området er avklart.

De evakuerte beboerne i området har ordnet seg selv med innkvartering inntil videre

Fredag 7. juni kommer det to representanter fra Bergvesnet og vurderer forholdene.

Nærmere informasjon kommer så snart denne er tilgjengelig.

 

OPPDATERING KL. 14:51


Hemnes kommune gjennomfører i samråd med geolog målinger i terrenget i det aktuelle området. Disse målingene vil vise bevegelsene i grunnen og vi være grunnlag for videre vurderinger på stabiliteten i området.

Representanter fra Bergverket har sammen med Olav Bakke (Bleikvassli gruber) vurdert situasjonen,  de er klare på at det fortsatt er bevegelse i grunnen , og at det inntil videre ikke er aktuelt å oppheve evakueringen.