kommunevåpen-mono-sideskiller.png

Det registreres fortsatt bevegelser i grunnen.

Ut fra anbefalinger fra NGI har kommunen plassert ut flere målepunkter for å få et best mulig datagrunnlag.

Geolog fra NGI ankommer området i morgen, og vil da analysere data fra målestasjoner.

De evakuerte vil fortsatt ikke kunne flytte tilbake til sine boliger. Ny vurdering på når dette kan skje dette vil bli foretatt etter befaringen torsdag 13/6.

Kommunen gjentar sin oppfordring om at politiets sperrebånd i området respekteres.

kommunevåpen-mono-sideskiller.png