Det blir fortsatt registrert bevegelser i grunnen, men disse blir mindre dag for dag. 
Målingene blir i ettermiddag sendt til geolog for videre analyser.
 
Nærmere opplysninger blir gitt så snart resultatene fra målingene er klare.