Det har den siste uken blitt meldt inn 2 tilfeller av corona i Hemnes. Per i dag 22. desember er det 2 personer i isolasjon. Kommunen har en god beredskap for smittesporing og samarbeider tett med teamet i Rana.

På grunn av den pågående smitten har det blitt delt ut mange hurtigtester fra kommunen. Dette gjør at lageret stadig er minkende. Det er derfor viktig at testene ikke blir brukt unødvendig. Det betyr ikke at man skal nøle ved å teste seg dersom man fyller et av disse kriteriene:

 1. Du har symptomer
 2. Har vært eksponert av et kjent smittetilfelle
 3. Ankommer fra et annet land. Se egen side her
 4. Alle som selv mistenker at de kan være smittet.

Les mer om testkriteriene her
Dersom man ønsker tester ut over dette finnes de å få kjøpt på ulike butikker. 

Dersom noen tester positivt ved hurtigtest skal man sende epost til positivhjemmetest@rana.kommune.no

Siden smittesituasjonen i Hemnes fortsatt er uavklart, har kommuneoverlegen innført noen lokale tiltak. Tiltakene er ut fra et føre-var prinsipp og er ment for å forhindre stor spredning. Det har også kommet initiativ fra innbyggere som har blitt imøtekommet.

 1. Folkebadene er stengt
 2. Ungdomsklubbene er stengt
 3. All aktivitet utenom normal kommunal drift stoppes i kommunale lokaler. 
 4. Nye tiltak tilknyttet besøk i sykehjem. Les mer om disse her

Tiltakene over er gyldig til og med 3. januar med mulig forlengelse dersom situasjonen tilsier det. 

Vi minner stadig om de basale smitteverntiltakene:

 • Er du syk – hold deg hjemme
 • Ha lav terskel for å teste deg (dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede) 
 • Ha god hoste- og håndhygiene
 • Vær i isolasjon hvis du er smittet
 • Vaksiner deg

 

Dette er de nasjonale tiltakene: