OMSORGSTJENESTEN I HEMNES SØKER FERIEVIKARER FOR SOMMEREN 2013

 

-Har du godt humør og arbeidslyst, og gjerne erfaring fra lignende arbeid? Da er det nettopp deg vi trenger!

Omsorgstjenestene og Miljøtjenesten trenger ferievikarer, og aller mest i perioden 24.06-25.08. Hvis du binder deg for 6 uker i full stilling når vi trenger deg, vil du få topp lønn innenfor din fagkompetanse (pleiemedarbeider, helsefagarbeider eller sykepleier). Grip sjansen og tjen noen ekstra kroner!

KORGEN OMSORGSTJENESTE – tlf 75163950 (Ragnhild Fineide, sektorleder)

Ÿ     Hjemmesykepleien

Ÿ     Praktisk bistand - hjemmehjelp Korgen-Bleikvassli

Ÿ     Bofellesskapene

Ÿ     Sykehjemsavdelingene

Ÿ     Kjøkken

Ÿ     Brukerstyrt personlig assistenter

Ÿ     I hjemmetjenesten må du ha førerkort, og som hjemmehjelp disponere privat bil i tjenesten.

 

HEMNESBERGET OMSORGSTJENESTE – 75197450 (Vigdis Reinholdtsen, sektorleder)

Ÿ     Hjemmesykepleien

Ÿ     Praktisk bistand - hjemmehjelp Finneidfjord/Hemnesberget

Ÿ     Bofellesskapene

Ÿ     Sykehjemsavdelingene

Ÿ     Kjøkken

Ÿ     Brukerstyrt personlig assistenter  

Ÿ     I hjemmetjenesten må du ha førerkort, og som hjemmehjelp disponere privat bil i tjenesten.

 

MILJØTJENESTEN (tjenesten for utviklingshemmede) – 75197053 (Gerd Vaag, sektorleder)

Ÿ     Bofellesskapene Villmoneset, Aspmoen 20 og 29, Sørlandsveien/Prestegårdshagen og barneavlastninga

Ÿ     Det kan være en fordel om du har førerkort og disponerer privat bil.

 

Av søknaden må det fremgå:

Ÿ     Alder

Ÿ     Utdanning og praksis

Ÿ     Om du har førerkort og disponerer bil

Ÿ     Tidspunkt i perioden du ikke kan jobbe og når du kan begynne

Ÿ     Hvordan vi kan treffe deg (telefonnummer og/eller e-post)

Ÿ     Om du sender jobbsøknad til flere av sektorene, og hvor du da helst vil jobbe

 

Søknaden sendes:

Hemnes kommune

Sentrumsveien 1

8646 Korgen

 

Det forventes at du kan jobbe når vi trenger deg, hovedsaklig i perioden 24.06-25.08