Omsorgstjenesten har tilsatt Mona Wennberg som avdelingsleder for hjemmetjenestene på Hemnesberget. Mona startet i jobben 17.09, hun er stasjonert på Hemnesberget omsorgssenter og er en del av lederteamet i sektoren og omsorgsenheten.

Mona ble ferdig utdannet sykepleier i 1992, og har jobbet i omsorgstjenesten på Hemnesberget siden da, både i hjemmetjenesten og i institusjon. Mona har også vært tillitsvalgt i NSF (sykepleierforbundet) i mange år.

Vi ønsker Mona hjertelig velkommen i sin nye rolle som leder, og ser fram til det videre samarbeidet.

Mvh

Kari Brendås Lillebjerka
Enhetsleder Omsorgstjenesten