OMSORGSTJENESTEN HAR BEHOV FOR FLERE FERIEVIKARER

Søknadsfristen utvides til 01.05.2013

På grunn av overgang til nye IKT-system, kan det ikke søkes feriejobb via hjemmesiden i en periode framover nå.

Hvis du ønsker å søke om feriejobb, send din søknad på e-post til

postmottak@hemnes.kommune.no

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Miljøtjenesten:
Gerd Vaag
E-post: gerd.vaag@hemnes.kommune.no     
Tlf:  97526834

Korgen Omsorgstjeneste:
Ragnhild Fineide
E-post: ragnhild.fineide@hemnes.kommune.no
Tlf: 95181676

Hemnesberget omsorgstjeneste:
Vigdis Reinholdtsen
E-post: vigdis.reinholdsen@hemnes.kommune.no 
Tlf: 97699277