Det er ikke varslet innsigelse eller kommet vesentlige merknader til planen. Planen er rettskraftig.

Frist for å klage på vedtaket er 29. juni 2010.