Statens vegvesen skal renovere tunellene på E6 på Finneidfjord i vinter. I den forbindelse har de i samråd med Hemnes kommune og berørte beboere på Finneidfjord kommet til en løsning med omkjøring gjennom Finneidfjord.

Arbeidet i tunellene har en planlagt byggetid på 3 måneder og vil i hovedsak pågå kveld og natt mellom klokken 1900 og 0700,  E6 vil være åpen for trafikk fra 0700 til 1900. Dette medfører omkjøring via Fv808 (Hemnesveien), Hagaveien gjennom sentrum og Nordmarkveien.

For å møte de utfordringene dette medfører ønsker Statens vegvesen å bidra med bøtende tiltak som kommer beboerne på Finneidfjord til gode. Disse tiltakene omfatter nye gatelys i Hagaveien og oppgradering av gangveien i Nordmarka. Utover dette blir det gjort en del midlertidige tiltak med innsnevring og innføring enveiskjøring i partier i Hagaveien. Statens vegvesen vurderer også bruk av kolonnekjøring på deler av kvelden med mest trafikk.