I forbindelse med arbeidene på Fv808 på Hemnesberget benyttes flere kommunale veier som omkjøring. Veien via Svenskbytorvet og Lapphellveien er skiltet som omkjøring for tungbiler, og under anleggsperioden er det Statens vegvesens entreprenør (Vegdekke) som har ansvar for brøyting og annet vei-vedlikehold på dette strekket. De øvrige veiene berørt av omkjøring driftes som normalt.

Hemnes kommune ønsker å minne om at dette er boligstrøk med fartsgrensen på 30 km/t, og med den økte trafikken på veiene er det spesielt viktig at det tas hensyn til farten.

trafikk.PNG