I følge Statens vegvesens fremdriftsplan på det pågående prosjektet i Korgfjelltunellen planlegger de å fortsette med omkjøring over Korgfjellet frem til 15. oktober. Så lenge føreforholdene over fjellet tillater det kommer de til å benytte seg av omkjøringen også videre utover høsten, men det klargjøres for at trafikken kan slippes gjennom tunellen på kort varsel. Statens vegvesen har forøvrig ikke planer om å iverksette omkjøring over fjellet våren 2017.

Bilderesultat for korgfjellet