kommunevåpen-mono-sideskiller.png
PRESSESKRIV

OMFATTENDE ØKONOMIPROSESS STARTER OPP I HEMNES KOMMUNE

Mandag  10. juni vil rådmannen i Hemnes legge frem et omfattende forslag til reduksjoner på kommunens driftsbudsjett.

Kommunestyret ba i desember rådmannen legge frem et forslag til innsparinger på driften på minimum 25 millioner kroner før sommeren. På mandag vil politikerne, tillitsvalgte og ledere få presentert rådmannens forslag.  I tillegg vil det bli arrangert to folkemøter på mandag og tirsdag, slik at innbyggerne også skal få førstehåndskunnskap om forslagene. I tillegg vil det også bli mulighet for å stille spørsmål direkte tilrådmannen og politikerne.

Kommunestyret skal behandle innsparingsforslagene den 12. september. 

  • Det vil således bli god anledning til å bli kjent med forslagene, diskutere dem og eventuelt komme med alternative forslag, sier ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir.  Ordføreren sier at ingenting er bestemt, og at det er en åpen prosess kommunen nå er inne i. Det er likevel viktig å understreke at det er kommunestyret selv som har bedt om innsparingsforslag tilsvarende 25 millioner kroner. Dette fordi kommunen er i en svært vanskelig og utfordrende situasjon.
  • For å møte morgendagens utfordringer  og oppgaver er innsparing nødvendig.  Kommunens økonomi vil ikke klare dagens driftsnivå.   
  • I dette arbeidet er det spesielt viktig å ha fokus på kvalitet og best mulige tjenester. Dette er utfordrende, men det skal vi klare, sier Petersen-Øverleir.

 

Kom på folkemøtene!

Ordføreren oppfordrer folk til å komme på de to folkemøtene som kommunen arrangerer  mandag 10. juni på Korgen samfunnshus (kl 1900) og tirsdag 11. juni på Allaktivitetshuset på Hemnesberget.

Se bakgrunns-video!

På kommunens hjemmeside ligger det en video, der firmaet «KS-konsulent» presenterer og gjennomgår Hemnes sin økonomiske situasjon. Her vil du få mer fakta og informasjon om hvorfor kommunen nå må gjennom en omfattende innsparingskur.

Ordfører Petersen-Øverleir ser frem til en konstruktiv og omfattende prosess, som vil bidra til å ta Hemnes inn i fremtiden på best mulig måte, der også det folkelige engasjementet blir et viktig bidrag!

Kjell Joar Petersen-Øverleir  ( 918 69 522)

Ordfører  i Hemnes kommune

kommunevåpen-mono-sideskiller.png