Kommuneoverlegene i Rana, Vefsn og Hemnes går ut med følgende oppfordring og anbefalinger.

Det er viktig at befolkningen unngår å reise til de østlandskommunene som er rammet av smitteutbruddet.

Personer som de siste 10 dagene har vært i Nordre Follo, Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler anbefales å teste seg selv om de ikke har symptomer. Test anbefales på dag 1 og dag 7. De samme personene oppfordres til å jobbe hjemmefra og unngå nærkontakt med personer utenfor egen husstand til de har fått svar på test tatt på dag 7. Hurtigtest er ikke tilstrekkelig og det skal tas PCR-test. 

For personer som utvikler symptomer etter å ha vært på reise i disse kommune, oppfordres også husstandsmedlemmer til å være hjemme fra jobb og skole inntil negativt prøvesvar foreligger hos den som har vært på reise.

Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge med hjemmekontor må bedrifter gjøre egne risikovurderinger og tilrettelegge slik at kontakt med annet personell minimeres.