Regjeringa, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har tildelt 1 million kroner til å gjennomføre et hovedprosjekt i utviklingen av Okstindan natur- og kulturpark.

Hemnes kommune er veldig glad for tildelingen.

Målet med hovedprosjektet er å fortsette arbeidet med å legge til rette for at Okstindområdet og hele dets influensområde (definert som Hemnes kommune), med Nord Norges høyeste fjellmassiv og Norges eldste isbre, skal få status som Natur- og kulturpark til glede for lokalbefolkning og tilreisende. En Parkavtale skal utarbeides og arbeidet skal bidra til å skape identitet, bolyst, samhandling, kreativitet og næringsutvikling.

Noen planlagte tiltak:

  • Merkevarebygging for å synliggjøre og kommunisere ut tilbudene og mulighetene i Okstindan natur- og kulturpark. Noe av dette vil bl.a. knyttes til det franske markedet grunnet den naturlige linken til frankrike gjennom Rabothytta og Charles Rabot.
  • Bruk av områdets unike ressurser i kompetansetiltak for skolene
  • Drahjelp til ildsjeler/utviklere som ønsker å løfte fram ressurser i området for å få til næringsutvikling
  • Tilrettelegging av innfallsportene til Okstindan

Hovedprosjektet er et utviklingsprosjekt som skal foregå i tidsrommet fram til og med 2016.

Det er flott at regjeringa og departementet ser det store utviklingspotensialet som finnes i Okstindområdet og Hemnes kommune. Denne tildelingen viser at vi har lykkes i å presentere potensialet vårt. Hardt og godt arbeid fra mange har gitt resultater og vi gleder oss til å jobbe videre med parkkonseptet til beste for utviklingen av Hemnessamfunnet.