1_500x333.jpg
Nils Emil Jørgensen klipper snora som holdes av Henrik Nilsen og Sigve Stornes. Sektorleder, og byggekomiteens leder Gerd Vaag bivåner det hele.

Det har vært en lang vei til dit vi er i dag. Bofellesskapet hadde 8 leiligheter før ombyggingen, hvorav en ble brukt som personalebase/ fellesareal. Det var lite muligheter for fellesskap for beboerne, og det var tungvint for de ansatte. I 2010 begynte vi å leke med tanken om enten nybygg av bofellesskap på Hemnesberget eller ombygging av Prestegårdshagen. Det siste ble valgt, og planleggingen gikk i gang og nå har vi et nytt, praktisk og flott bygg. I dag har Prestegårdshagen bofellesskap 9 boenheter, og tilrettelagte forhold for personalet med garderobe, kontor m.v.

Vi har hatt mange dyktige samarbeidspartnere under veis.  Teknisk enhet med Viggo Ånonli i spissen, har vært til uvurderlig hjelp fra første stund.

Antoine Chaboud har vært byggeleder og styrt prosessen med sikker hand. Byggekomiteen bestående av Gerd Vaag (leder) Tone B. Husnes, Øystein Rølvåg, Terje Nilsen, Hege Nergård/ Hermann Larsen har arbeidet godt. 

Det å skal bo og drifte ett bygg under  ombygging byr på utfordringer og muligheten til kreative løsninger og stor fleksibilitet både fra beboerne, ansatte og de som bygger. Dette har fungert godt, og det har vært vist stor fleksibilitet og forståelse fra alle parter. Nå ser vi fram til å få ordnet utearealene når våren kommer. Da skal den flotte bålpanna vi fikk i innflyttergave brukes flittig!

2_200x300.jpg 3_200x300.jpg 4_200x300.jpg
Ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir , Enhetsleder Kari Brendås Lillebjerka og Avdelingsleder Mai-Britt Karlsen

6_200x300.jpg 8_200x300.jpg 

7_200x300.jpg 5_200x300.jpg

Noen bilder fra nybygget, og godsakene som ble servert på den offisielle åpningen! :)