Teknisk- og miljøutvalget har vedtatt offentlig ettersyn av forslaget om å oppheve reguleringsplanen for Langbakken og bebyggelsesplanen for gang- og sykkelveg mellom kirka og skolen, begge på Hemnesberget. Begrunnelsen for oppheving er behovet for å rydde i uhensiktsmessig planverk.

Frist for å uttale seg er 7. april. Spørsmål kan rettes til saksbehandler Trond Ø. Møllersen på tlf. 7519 7133 eller trond.mollersen@hemnes.kommune.no

 

 

Plandokumenter:

Oppheving av plan 1G.pdf