Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Lundliveien 1-9

Publisert , Oppdatert 26. april 2018
Denne artikkelen er over 4 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Teknisk- og miljøutvalget vedtok i møte 13.04.2018 å legge forslag til detaljregulering for Lundliveien 1-9 ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

Planen legger til rette for boligbebyggelse med tilknyttet infrastruktur på Bjerka. Eksisterende idrettshus og håndballbane erstattes med fem boligtomter. Tiltaket ligger i nærhet til barnehage, idrettshall, skole og sentrumsfunksjoner. Tiltaket innebærer fortetting av sentrumsområdet og det legges opp til at bebygd areal kan være 30% av tomtearealene. Tomtestørrelsen varierer mellom 1,2 dekar og 1,6 dekar. Omlegging av VA i området og byggegrenser vil sette begrensninger til bebyggelsen. Området må også planeres noe, da det forutsettes at boliger skal ha støpt plate – uten kjeller. Manøvreringsareal og parkeringsplass for kjøretøy skal være på egne tomter. Lundliveien skal ikke benyttes som snuplass for kjøretøy. Det skal legges vekt på å skape gode uterom for hver tomt. Planen tilrettelegger ikke for lekeplass, da idrettshall og skoleplass ligger i nærhet til planområdet.

Hemnes kommune har etter forskrift om konsekvensutredninger kapittel 3 vurdert at planen ikke krever konsekvensutredning.

Uttalelser i saken sendes skriftlig til Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN eller postmottak@hemnes.kommune.no.

Frist for å uttale seg i saken settes til 07.06.2018. 

Har du spørsmål kan du kontakte saksbehandler Karl-Johan Lenningsvik på telefon 75 19 70 42 eller epost karl-johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no.

Alle innspill vil bli vurdert og kommentert i videre saksbehandling. Det vil normalt ikke bli gitt skriftlige svar på innspillene utover dette.

 

Dokumenter i saken:

1G Plankart.pdf

1G Reguleringsbestemmelser.pdf

1G Planbeskrivelse med ROS-analyse.pdf

 

 

 

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker