Teknisk- og miljøutvalget har vedtatt offentlig ettersyn og høring for følgende adresseendringer på Hemnesberget:

1.Burmaveien skal omfatte dagens Burmavegen og Svenskbyvegen

2.Svenskbyveien skal omfatte dagens Skjæranvegen

3.Skjæranveien skal omfatte dagens Saglia med forlengelse i begge ender.

Begrunnelsen for forslaget er ønsket om samsvar mellom stedsnavnet og adressenavnet.

Uttalelse sendes postmottak@hemnes.kommune.no eller til Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen.  Frist for å uttale seg er 7. april. Spørsmål kan rettes til saksbehandler Trond Ø. Møllersen på tlf. 7519 7133 eller trond.mollersen@hemnes.kommune.no.

 

Dokumenter:

Hemneb Burmav Svenskbyv Skjæranv.pdf