Nordland Røde Kors har igangsatt et prosjekt som omhandler at familier rundt om i fylket åpner sin hjem for ensomme sambygdinger på julekvelden. I Hemnes kommune er det en raus familie som ønsker å åpne hjemmet sitt for en eller to ensomme eldre på julekvelden.

Er du denne eldre, ensomme personen, eller kanskje du kjenner noen som du tror kunne ha glede av dette flotte tilbudet? Ta kontakt med enhetsleder for omsorgstjenesten i Hemnes, Kari Brendås Lillebjerka, på telefon 97899965.