Nordland fylkeskommune.jpg

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter, refleks/refleksdemostrasjoner, sykkelprøver mm. 

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes:

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, postboks 1403, 8002 Bodø

innen 31. mars 2014

Ytterligere opplysningen kan fås hos utvalgets leder, fylkesråd Tove Mette Bjørkmo,

tove.mette.bjorkmo@nfk.no eller sekretariat: trygve.hansen@vegvesen.no tlf. 916 03 230.