De to faglige dyktige foreleserne fra Bioforsk, Liv Solemdal og Lena L. Nymoen, vil fortelle oss om Bruk av økologisk mat i storhusholdninger, Mat og helse, Mat til barn og unge og om Hva økologisk mat faktisk er. Noen økologiske matprodusenter fra Helgeland vil også komme for å presentere egenproduserte produkter. Man kan velge å være med på en, eller begge dagene. Det er ca. 35 plasser tilrådighet på hver seminardag. Det koster kr. 100,- (inkludert lunsj) pr. dag å delta. Påmelding til planavdelingen på tlf. 75 19 71 44, el. mob. 94 89 95 66.

Påmeldingsfrist: 11.02.09.