Det er i dag 14.10.21 observert falske bøssebærere i Hemnes. Politiet er varslet. Det vil ikke være noen reell pengeinnsamling før TV-aksjonen 24.10.21. 

Dersom noen opplever å få besøk av pengeinnsamlere om å be de legitimere seg med gyldig legitimasjon.