Hemnes kommune følger koronasituasjonen tett, både gjennom smittesporingsteamet lokalt og gjennom informasjon fra nasjonale myndigheter.

Vi vet at det er smitte i kommunen og vi er forberedte på at det kan bli flere tilfeller.  Fokuset fremover vil derfor være å begrense spredning i størst mulig grad.

Vi har fått spørsmål om hvorfor vi ikke legger ut informasjon om smitteutviklingen på kommunens hjemmeside. FHI`s statistikker er til enhver tid oppdatert, her henter også kommunen denne informasjon Mer om dette finnes her

Hemnes kommune følger til enhver tid de nasjonale retningslinjer for smittesporing.

I tillegg til dette har kommunen et tett samarbeid med Rana kommune.

Smittesporingsteamet i Hemnes er til enhver tid operativt og har ansatte i beredskap. Vi har i Hemnes vært veldig heldige og forskånet fra større smitteutbrudd.

 

Selv om smittetallene er lave i Hemnes, ønsker vi at alle innbyggere hjelper til med å begrense smitte gjennom kjente tiltak!

Vi anbefaler alle å følge de generelle smittevernrådene:

  • Er du syk – hold deg hjemme
  • Ha lav terskel for å teste deg (dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede) 
  • Ha god hoste- og håndhygiene
  • Vær i isolasjon hvis du er smittet
  • Vaksiner deg

 

Kommuneoverlegen anbefaler i tillegg til dette å bruke munnbind der 1 meters avstand ikke kan overholdes.

Gratis hurtigtester er å få ved legekontorene, på kommunehusets servicetorg, på skoler og i barnehager.

Hemnes kommune takker aller innbyggere for dugnaden som alle gjør ved å gjennomføre nevnte tiltak.