VIKTIG INFORMASJON:
- Timebestilling og testing er gratis
- Du vil finne svar på din koronaprøve på helsenorge.no ila. 1 - 3 døgn etter prøvetaking (ved svært høyt antall prøver forventes noe lengre svartid)

trykk her for bestilling av time for testing