fn_500x375.jpg

 

Region

Medlem

Epost

Telefon

Østfold, Hedmark og Oppland

Ola Helstad, Lom

ola.helstad@lom.kommune.no

971 61 865

Buskerud og Telemark

Rune Lødøen, Tinn

rune.lodoen@tinn.kommune.no

959 45 442

Agderfylkene og Rogaland

Tallak Hoslemo, Bykle

tallak.hoslemo@bykle.kommune.no

918 69 907

Hordaland og Sogn og Fjordane

Ingrid Heradstveit Guddal

ingrid.guddal@odda.kommune.no

975 58 404

Møre og Romsdal og Trøndelag

Olaf Løberg, Klæbu

olaf.loberg@klabu.kommune.no

908 83 099

Nordland, Troms og Finnmark

Håkon Økland, Hemnes

hakon.okland@hemnes.kommune.no

916 70 540

 

Dersom du som rådmenn eller sentralt plassert i administrasjonen har spørsmål om konkrete saker, ta gjerne kontakt med medlemmet i din region.