Det nye området finner du som "Saksdokumenter" under hovedfanen Politikk.  Eldre dokumenter vil være tilgjengelig på samme område som tidligere.