Hovedoppgaven for å arbeide med implementering og tilrettelegging er lagt til seniorrådgiver Bård Fagerbakk hos rådmannens utviklingsavdeling.

Møte med lokalt næringsliv

I januar og februar skal det foregå opplæring av de som skal ha innkjøp som oppgave fremover.

Når det praktiske er på plass i organisasjonene planlegges det å invitere lokalt næringsliv for et nytt informasjonsmøte om den nye ordningen. Kommunen ser en god dialog med lokalt næringsliv som svært viktig når kommunen nå går over til et nytt innkjøpssystem

Flere og flere kommuner slutter seg nå til SIIS; i høst besluttet de fire kommunene på Ytre-Helgeland å bli en del av ordningen. Dette er med på å styrke SIIS. Ordningen vil – spesielt på større kontrakter – gi en styrket forhandlingsposisjon for SIIS nå antallet medlemskommuner øker. For Hemnes er det viktig å påse at lokalt næringsliv ikke kommer svekket ut av ordningen. Kommunen vil ha full oppmerksomhet på dette fremover.