_99A5283.png

Det bygges nå fortau fra rådhuset langs fylkesvei til kryss inn mot helsestasjonen i Korgen. Derfra bygges det gang og sykkelvei frem til innkjøringen til samfunnshuset. Denne vil gå parallelt med fylkesveien med ca 3m avstand mellom dem. 

Det nye fortauet finansieres av trafikksikkerhetsmidler, der 80% dekkes av fylket. 

Prosjektet bygges ut i regi av Hemnes kommune etter å ha vært høyest prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan i mange år. Veien blir fylkeskommunal og driftes av statens vegvesen etter ferdigstillelse. 

_99A5292.png

_99A5285.png