I går, 03.03.2016, var det invitert til offisiell åpning av bofellesskapet. Beboere, pårørende, ansatte, NFU Hemnes (Norsk forening for utviklingshemmede), ordfører, leder i Helse- og omsorgsutvalget, rådmann og ledere med flere var invitert. Gerd Vaag, leder av prosjektet, holdt tale og takket både pårørende, ansatte og Hemnes boligstiftelse for godt gjennomført arbeid. Solveig Fredheim og Ellen Johansen fikk rosende omtale og blomster for å lede all planlegging og flytteprosess i havn på en utmerket måte. Ordfører overrakte en flott TV i innflyttergave fra kommunen.  Hun uttrykte både stolthet og takknemlighet overfor arbeidet som er utført og det endelige resultatet. Både NFU v/Anne Lise Brygfjeld, rådmann og pårørende var samstemte i sine taler. De uttrykte sin tilfredshet med det nye tilbudet.

 

Bakgrunn

Hemnes kommune har mange eldre utviklingshemmede. Tjenesten så i 2011-2012 et klart behov for å tilpasse tilbudet til disse. Disse tankene ble det arbeidet lenge med. Da kommunestyret vedtok avvikling av Aspmoen 20 (gamle Aspetun), fant kommunen ut at planene måtte realiseres for å kunne ha et faglig godt tilbud til de eldste.

Det første politiske vedtaket ble gjort i 2013 i forbindelse med prosessen «Bærekraftig utvikling», oppfulgt med et vedtak i kommunestyret i 2014. Det har vært en lang og grundig prosess, riktignok med en noe trøblete start men med en lykkelig slutt. Fem leiligheter i et bofelleskap er omgjort til fire leiligheter, personalbase og fellesarealer. Utearealene er ordnet og trygget med skikkelig gjerde og andre tilrettelegginger. Det er bygd carporter og gjort nødvendige og individuelle tilpasninger for beboerne. Hensikten var å gjøre flytting til et nytt hjem best mulig for hver enkelt.

I september 2015 flyttet den første beboeren inn, så de to neste i november. Flyttingen og overgangen gikk over all forventning. Rådmannen uttrykker stor takknemlighet til pårørende, ansatte og ledere som har samarbeidet på en utmerket måte og planlagt godt slik at flyttingen gikk så bra.

Etter kun kort tids drift, ser vi at dette blir meget bra både for brukere og ansatte. Det har vært en lang prosess, men nå er kommunen i gang med et tilbud som roses veldig av leger, habiliteringstjenesten og andre faginstanser. Hemnes kommune er en foregangskommune på dette område, og det er både politisk og administrativ ledelse veldig stolte av.

 

Kari Brendås Lillebjerka

Stolt enhetsleder for helse- og omsorgstjenesten i Hemnes

Gerd Vaag.jpg

Bilde1.

Gerd Vaag, prosjektleder, informerer om prosjektet og takker alle som har bidratt til det flotte resultatet.

Jørgine Hillestad.jpg

Bilde 2.

Jørgine Hillestad klipper båndet på vegne av beboerne og pårørende under åpningen av det nye bofellesskapet

ordfører overrekker gave (2).jpg

Bilde 3.

Ordfører Christine Trones overrekker en TV til fellesarealet, vernepleier Ellen Agnete Brygfjeld tar imot gaven på vegne av bofellesskapet.

Anne Lise Brygfjeld.jpg

Bilde 4.

Leder i NFU Hemnes, Anne Lise Brygfjeld, overrekker en flott blomster.

Ordfører, rådmann og sektorleder.jpg

Bilde 5.

Ordfører Christine trones, rådmann Amund Eriksen og sektorleder for Miljøtjenesten Mai–Britt Karlsen.

Jan Olav og Christine.jpg

Bilde 6.

Beboer Jan Olav Spjelkevik benytter anledningen til å gi ordføreren en god klem.