Marianne Evjen (33) er nytilsatt som kreftkoordinator i Hemnes kommune. Marianne skal jobbe 40% som kreftkoordinator og 60% som sykepleier i Korgen hjemmetjeneste. Marianne er fra Leirskardalen, og bor nå i Korgen med sin familie. Hun har jobbet i omsorgstjenesten i Hemnes i ca 15 år, de 11 siste som sykepleier. 

bilde_400x538.png


Marianne starter på videreutdanning i kreftomsorg til høsten, men går inn i rollen som kreftkoordinator allerede 07.04. Det legges opp til en vår med hospitering, kursing og veiledning,
men koordinatoren skal også være tilgjengelig for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere etter hvert.

Kreftkoordinatoren går inn som en del av kommunens palliative team. 
Teamet er en viktig ressurs for pasienter med kreft, nevrologiske sykdommer som ALS, MS, KOLS, samt andre uhelbredelige sykdommer, og for deres pårørende.

Marianne skal ha kontorarbeidsplass ved helse- og omsorgstjenestens kontorer på rådhuset. Hun vil i første rekke ha èn fast kontordag der, tirsdager. 

 

 


Kontakt informasjon

Telefon: 46955179
Mail: kreftkoordinator@hemnes.kommune.no
Postadr.: Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen
Besøksadresse: Rådhuset, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen

Det vil komme mer informasjon om tjenesten etter hvert. Vi ønsker Marianne hjertelig velkommen.