Hemnes kommune følger Nasjonale retningslinjer

Vi står foran en påske med fortsatt stort smittepress i landet og regjeringen kom 23.3.21, med nye retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss, og har gitt egne anbefalinger for påskehøytiden.

Tiltak

Samtidig som vi nå presenterer nye tiltak, må vi alle være forberedt på at nye og strengere tiltak kan bli innført på kort varsel. Dette har sammenheng med smitteutviklingen. Vi er engstelig for at påskehøytiden skal påvirke smittespredningen og ber derfor om at alle som oppholder seg i Hemnes kommune fram til 12. april, følger med utviklingen gjennom informasjon i ulike medier.

Sosialt

Vi ber alle som føler seg syk om å bli hjemme og terskelen for testing er lav. Vi henstiller samtidig til at unødvendige reiser ikke skal gjennomføres verken til utland eller innenlands. Unntaket er arbeidsreise og reise til fritidssted.

De som oppholder seg i Hemnes kommune skal ha nærkontakt med så få personer som mulig. Påskegjester til hus og hytter, har en anbefalt begrensning på 2 personer. Krav om avstand er utvidet fra 1til 2 meter og dersom dette ikke kan overholdes, anbefales munnbind til personer over 12 år.

Sykehjem og besøk

Besøksordningen i sykehjem og omsorgsboliger skal holde grønt nivå, men med besøkstider på kortidsavdelingen som tidligere.

Smittevernreglene skal selvfølgelig overholdes som tidligere, og det er viktig å huske at ikke alle beboerne eller ansatte er fullvaksinerte.

​Nasjonale anbefalinger har begrensing til 2 personer på besøk samtidig, det gjelder også i omsorgsboliger og sykehjem.

Smittevernregler: Hold 2 meter avstand der det er mulig.

Avstandsregel på 2 meter kan fravikes der beboer er vaksinert og besøkende er vaksinert

 

Hemnes kommune har åpen meldingstjeneste per e-post, mandag 29.3 – onsdag 31.3, fra kl. 09-12. Meldingstjeneste - Hemnes kommune

Øvrige dager: Informasjonstelefonen til Folkehelseinstituttet: 815 55 015 

Vi ber samtidig om at alle lesere åpner vedlagte lenker til regjeringen, og går gjennom nye tiltak og anbefalingene for påsken.

Strengere tiltak --> Regjeringen

Anbefalinger for Påsken --> Regjeringen