Mandag 17.07 fikk tekniske tjenester 2 nye medabeidere. Det er Viggo Ånonli og Odd Arne Stien.

Begge skal jobbe hovedsakelig med prosjekt på bygg, vei, vann og avløpssektoren.

Vi er veldig glad for å ha fått disse to dyktige ingeniørene på plass slik at vi får bedre kapsitet på utbyggingen av nyanlegg.

odd arne stien viggo ånonli
Odd Arne Stien
Ingeniør / Prosjektleder
TEK
Viggo Ånonli
Ingeniør / Prosjektleder
TEK