Risaksla som navn på den nederste blindvegen i boligfeltet Bjerkalia 2.

Hemnesvegen som navn på fv. 808 på strekningen kryss Juvikvegen til kryss E6 og Prestengbakken som navn på gamle fv. 808 på strekningen kryss Åsen til kryss Langnes.

Det er ikke kommet merknader verken til navnene eller saksbehandlingen.

Frist for å klage på vedtaket er 29. juni.

Iverksetting av de nye navnene med adressering av eiendommene vil skje seinere med brev til hver enkelt.