Kommunestyret har i sak 61/16 vedtatt nye adressenavn i Bleikvasslia og Korgen, i alt 15 navn. I tillegg er rådmannen gitt myndighet til å vedta adressenavn for vegene til Rapliåsen, Snelia og Kjukkelmoen med den skrivemåten som fastsettes i ei egen navnesak. Vedtaket om de 15 nye adressenavnene ble kunngjort i Avia Hemnes 10. november og frist for klage er satt til 2. desember 2016. Opplysninger og saka og klage kan fås hos saksbehandler Trond Ø. Møllersen på tlf. 7519 7133 eller trond.mollersen@hemnes.kommune.no. For sakene der rådmannen har myndighet vil det komme en egen kunngjøring med klagerett  når vedtaket er gjort.

 

Dokumenter: 

K-sak 61-16 adr Bl Ko.pdf

Vedlegg K 61_16 Tilrådig Stedsnavntj.pdf

Vedlegg K 61_16 TMU-sak 30_16.pdf

Vedlegg K 61_16 TMU-sak 7_16.pdf

00 Lokal forskrift vedtatt.pdf

Vedlegg K 61_16 Uttalelser.pdf