Styrer i Finneidfjord barnehage, Henriette Røssvassbukt har gått ut i svangerskapspermisjon. Gunnhild Vassdal er tilsatt i vikariatet. Gunnhild startet i jobben 01. februar, og skal jobbe til 01.03.15.  


Heidi Lien
Enhetsleder barnehage