Selvbetjeningsløsning for bestilling av attest for skatt og merverdiavgift vil etter planen bli satt i produksjon i midten av oktober 2014.

 • Bestilling av attest
  • Utføres i Altinn og kan bestilles for organisasjon og for person.
  • Kvitteringsmelding leveres i meldingsboks i Altinn.
  • Bestilling kan også foretas ved henvendelse til skatteoppkrever/kemner og SOL.
  • Bestilling kan ikke lenger utføres i mvasystemet.
 • Språk
  • Attesten kan bestilles på bokmål, nynorsk og engelsk.
 • Levering av attest
  • Attesten sendes til meldingsboksen til den det gjelder i Altinn.
  • Hvis attesten ikke kan leveres på bestillingspunktet (system nede) blir den produsert når systemene igjen er operative.
  • Foretak får alltid attesten levert i Altinn
  • Personlige skattytere får attesten levert i Altinn, med mindre de har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon. Attesten vil da bli sendt til postadressen i folkeregisteret.
  • Attest som bestilles fra Altinn leveres til Altinn uavhengig av om den attesten gjelder har reservert seg.

 

 • Enhetsinformasjon i attesten
  • Hvis bestillingen utføres for person som er innehaver av en eller flere enkeltpersonforetak så vill organisasjonsnummeret for alle enkeltpersonforetakene vises.
  • Det samme vil gjelde hvis bestillingen utføres for organisasjon og dette er et enkeltpersonforetak.
  • Hvis foretaket kun er registrert i enhetsregisteret, eller er slettet i mvaregisteret, så vil det stå at enheten ikke er registrert i mvaregisteret. 
 • Restanseinformasjon i attesten – SOFIE
  • Ny attest for skatt og merverdiavgift viser samme informasjon og fordeling på skattearter som tidligere skatteattest

 

 • Restanseinformasjon i attesten - MVA
  • Merverdiavgift (som avgiftspliktig): Her viser forfalt merverdiavgift til alle enheter som inngår i den enkelte attestbestilling.
  • Ansvarskrav (Mva) Viser krav som personen eller organisasjonen er ansvarlig for, der hvor sekundærdebitorinnfordring er iverksatt.
  • Renter og gebyr mv. (MVA): Her vises alle renter og gebyr mva i tillegg til andre typer krav som enheten er ansvarlig for, og som er relatert til virksomheten.
  • Merk: Tvangsmulkt og personallistegebyr vil vise i dette feltet.
 • Annet
  • Det er mulig å søke fram alle produserte attester både fra SOFIE og fra virksomhetsprosessloggen (VPL) utviklet av Mag.
  • Brukere av kundeloggen vil også ha tilgang til virksomhetsprosessloggen.
  • Attester bestilt via kundeloggen vil også kunne hentes fram direkte i kundeloggen.


altinn-logotype.png