Det nye formannskapet har denne sammensetningen;

 

Kjell Joar Petersen- Øverleir (H) – ordfører

 

Terje Ånonli (FrP) – varaordfører

 

Christine Trones (H)

 

Paul Asphaug (SP)

 

Inga Kvalbukt (SP)

 

Kjell-Idar Juvik (AP)

 

Ann Christin Vedal Solheim (AP)

 

 

Da valgene var foretatt benyttet avtroppende ordfører Kjell-Idar Juvik å takke for seg. Han sa at han hadde trivdes veldig godt i ombudet som ordfører, og oppfattet det som et stort privilegium å være ordfører i Hemnes. Han ønsket den nye ordføreren, Kjell Joar Petersen-Øverleir lykke til i sin ordførergjerning. Juvik oppfordret kommunestyret, og den nye ordføreren, til å satse på samarbeid og gode allianser med naboene i regionen.

 

Hemnes nye ordfører, Kjell Joar Petersen-Øverleir, takket Juvik for sin innsats for Hemnes. Han sa blant annet at Juvik har vist stort mot, og at han har stått oppreist og vært en god talsmann for Hemnes, ikke minst i Terra-saken.

 

Juvik overrakte Petersen-Øverleir en kommunekopp til bruk i de kommende årene. Selv om det kan være hektisk å være ordfører, så må en også ta seg tid til ta seg kaffepauser. Den nye ordføreren hadde med seg blomster som takk til den avtroppende.